SIRÁLY TAMÁS


KÖZÉRZETJAVÍTÓ - MASSZŐR  -  SZEMÉLYI EDZŐ

Adatkezelési tájékoztató 

Sirály Tamás egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenysége során felmerülő adatkezelései során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, ismertebb nevén GDPR rendelet (továbbiakban: GDPR) előírásait alkalmazza.

 

1.    Adatkezelő

Név:   Sirály Tamás ev. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely:   2119 Pécel, Tas vezér u. 1.

E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   

Honlap: www.siralymasszazs.hu

 

2.    Adatfeldolgozó

Jelen tájékoztatóban felsorolt számlázási adatkezelés tekintetében adatfeldolgozói tevékenységet végez szolgáltatói szerződés alapján Causa Finalis DBK Kft. (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Székhely: 2119 Pécel, Hunyadi János u. 7/a

Cégjegyzékszám: 13-09 141481

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Cégbíróság

Adószám: 22743556-2-13

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Adattárolás helye:      1106 Budapest, Jászberényi út 45. fsz. 30.

 

3.    Az adatkezelés célja

A hatályos jogszabályoknak való megfelelés az áfás számlák kezelése, valamint az ügyfelekkel létrejött szerződés teljesítése.

 

4.    Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés teljesítéséhez) és c) (jogi kötelezettség teljesítéséhez) pontja.

 

5.    A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Kezelt adat
Adatkezelés célja
Név
egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
Lakcím
egyértelmű azonosítás, jogi kötelezettség teljesítése
Telefonszám
kapcsolattartás, szerződés teljesítése
 

A személyes adatokat csak a szolgáltatás (kezelés-sorozat) nyújtásának időtartama alatt kezelem.

Nem vezetek nyilvántartást a kezelt személyes adatokról, azok adatbázisba nem kerülnek felvitelre, profilalkotás nem történik. A személyes adatokat csak rajtam kívül csak az Adatfeldolgozó jogosult megismerni.

 

6.    Adatbiztonság

Én is, az Adatfeldolgozóhoz hasonlóan megteszem azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, valamint hogy az adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 

7.    Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelek Önnel kapcsolatban, milyen céllal és időtartamban, valamint hogy kik ismerhetik meg ezeket az adatokat. Ezeket megtudhatja ebből a dokumentumból, de ha mégsem biztos abban, hogy melyek azok a személyes adatai, amelyeket kezelek, írásban kérhet erről tájékoztatást is. Ahogy arról is, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adatainak kezelése. Amennyiben igen, úgy akár másolatot is kérhet az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról. Az első másolat ingyenes, de a többiért térítést kell fizetnie.


Az adatok módosítása, helyesbítése és törlése

Ön írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A személyes adatai törlését is kérheti írásban, ha az adatkezelés célja megszűnt. Ez azonban nem jelenti az adatok azonnali törlését és ezzel nem élhet akkor sem, ha személyes adatainak kezelése továbbra is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jogi kötelezettségemet teljesítsem vagy jogi követelésemet érvényesítsem.

Az adatok helyesbítéséről és törléséről is értesítem Önt.

A szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatainak törlése a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Az adatok zárolása, korlátozása

Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozás jogosságának kivizsgálása idejére személyes adatainak kezelését korlátozom.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat csak tárolom, valamint jogi kötelezettség teljesítése érdekében használom fel.

Az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról előzetesen tájékoztatom.

Az adathordozhatósághoz való jog

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem adatbázisban történik, az adathordozhatósághoz való jog csak korlátozottan teljesülhet. Önnek joga van hozzájutni az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, amelyek kiszolgáltatása írásbeli, kifejezett igény esetén, egyedi formában történik.


Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ami a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szerződés megszűnését vagy a folyamatban lévő szerződés meghiúsulását eredményezi.

Jogorvoslati lehetőségek

A fenti jogok érvényesítése mellett Önnek joga van az illetékes felügyeleti szervhez is panaszt benyújtani az adatkezelés jogellenessége vagy szabálytalansága miatt:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele van vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen teheti meg.